Dekkestøtte P1N, 62-100cm, lett type

Produktnummer: FERTE00069
Pris: kr 270

Vi har korte støtter, til krypkjellere, under trapper, grøftesikring etc

Ikke tilgjengelig i puntainere

Har du spørsmål angående produktet? Kontakt oss

Beskrivelse

TYPE              Lengde            Diameter             Vekt            Pris                 
P1N              62-100           48/40mm            3,5kg 270,-

BREKKASJEDATA for P1N og P1.7N: Se dokumeter.

BREKKASJEDATA på P1N. Det vil si den belastning nye støtter har røket under testene med loddrett, sentrert belastning.
Det er derfor viktig at det legges inn en sikkerhetsfaktor på 2. (del oppgitt kilo med 2 )
NB! Det er MEGET VIKTIG å påse at det ikke finnes strukturelle skader på støttene. Skadede støtter MÅ IKKE benyttes.

TECHNICAL DATA as indicated here and on test certificates is «BREAKING LOAD», not the working load. This is the load
Recommended safety coefficient is 2 (divide given kilo with 2)
new props break down under tests with centred vertical loads.
It is IMPORTANT to work with a minimum safety coefficient of 2 or as indicated above.

NB! It is VERY IMPORTANT to make sure there is no failure or damage to the props.
Props with structural damage must NOT be used.