Produktnummer: 98A21CFERTE00081-P

Dekkestøtte P4N, 64stk. i Puntainer

18.688,-kr ekskl. mva

Våre dekkestøtter P4N er lette, sterke og håndterbare støtter for de fleste jobber.

grovstilles med en gjennomgående bolt, og finjusteres/strammes 0-10 cm, med 2-hånds gjenget hylse.

Ved kjøp av 64 stk. får du redusert pris, og Puntainer lagringskrybbe GRATIS på kjøpet

FERTE00081-P

TYPE               Lengde              Diameter           Vekt         Pris               *Puntainerpris
p4N          215-400cm              48/40mm           10,7       315,-                  (284,- *64 stk

 

64 stk. P3S i Puntainer – 727 kilo

 BREKKASJEDATA på P4N (se bilde). Det vil si den belastning nye støtter har røket under testene med loddrett, sentrert belastning.
Det er derfor viktig at det legges inn en sikkerhetsfaktor på 2. (del oppgitt kilo med 2 )
NB! Det er MEGET VIKTIG å påse at det ikke finnes strukturelle skader på støttene. Skadede støtter MÅ IKKE benyttes.

TECHNICAL DATA as indicated here and on test certificates is «BREAKING LOAD», not the working load. This is the load
Recommended safety coefficient is 2 (divide given kilo with 2)
new props break down under tests with centred vertical loads.
It is IMPORTANT to work with a minimum safety coefficient of 2 or as indicated above.

NB! It is VERY IMPORTANT to make sure there is no failure or damage to the props.
Props with structural damage must NOT be used.

Spesifikasjoner

FERTE00081-P

TYPE               Lengde              Diameter           Vekt         Pris               *Puntainerpris
p4N          215-400cm              48/40mm           10,7       315,-                  (284,- *64 stk

 

64 stk. P3S i Puntainer – 727 kilo

 BREKKASJEDATA på P4N (se bilde). Det vil si den belastning nye støtter har røket under testene med loddrett, sentrert belastning.
Det er derfor viktig at det legges inn en sikkerhetsfaktor på 2. (del oppgitt kilo med 2 )
NB! Det er MEGET VIKTIG å påse at det ikke finnes strukturelle skader på støttene. Skadede støtter MÅ IKKE benyttes.

TECHNICAL DATA as indicated here and on test certificates is «BREAKING LOAD», not the working load. This is the load
Recommended safety coefficient is 2 (divide given kilo with 2)
new props break down under tests with centred vertical loads.
It is IMPORTANT to work with a minimum safety coefficient of 2 or as indicated above.

NB! It is VERY IMPORTANT to make sure there is no failure or damage to the props.
Props with structural damage must NOT be used.