Betongdissere og utstrykere

Brukes til å disse og jevne ut betongen med etter at den er lagt ut