27.05.2019

VI HAR BLITT GODKJENT MILJØFYRTÅRN BEDRIFT.

Vi i LIMACO kan med stolthet si at vi er en Miljøfyrtårnbedrift.

En Miljøfyrtårnvirksomhet driver arbeid med miljøtiltak i hverdagen. LIMACO må dokumentere og oppfylle både lovbestemte krav og krav pålagt av Miljøfyrtårns sertifiseringsordning. Kravene omfatter miljøaspektene energi, avfall, transport, innkjøp og arbeidsmiljø. LIMACO skal gjennomføre tiltak for å skape en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø i fremtiden!

Vi tenker miljø i praksis, ikke bare i teori!

Inge Dalseth, Daglig Leder