21.11.2018

Valg og bruk av lift til ethvert prosjekt

Liften er et fantastisk hjelpemiddel når det gjelder arbeid i høyden. For mest mulig nytte og sikker bruk av liften, er det noen punkter det kan være greit å tenke gjennom på forhånd. Det er lurt å tenke på hvor høyt og langt du trenger å nå, samt hvor mye vekt liften har kapasitet til og hvor mye vekt underlaget den skal stå på tåler. Her er det begrensninger fra lift til lift.

Hvem kan bruke en lift?

En lift bør kun brukes og håndteres av personer som har dokumentert sikkerhetsopplæring. Det er arbeidsgivers oppgave å sørge for at den eller de som skal håndtere en lift har fått opplæringen som. Arbeidsgiver må ta en sikkerhetsvurdering av utstyret og jobben som skal utføres. Er det avansert arbeid som krever opplæring for sikker bruk, kan jobben kun utføres av personer med dokumentert sikkerhetsopplæring. Opplæringen må gi praktisk og teoretisk gjennomgang av liftens oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområder, samt vedlikehold og kontroll.
Jobben som skal utføres, liften som skal brukes og området det skal arbeidet på og i, bør gjennomgås og vurderes ut i fra opplæringen som er blitt gitt de ansatte. Uten tilstrekkelig opplæring, bør dette gjennomføres med relevante og nødvendige personer før arbeidet starter. Dette er for å bevare sikkerheten for de ansatte på arbeidsplassen.

Hva er viktig å tenke på ved bruk av lift?

Det er oftest menneskelig svikt som skaper farlige situasjoner, eller ulykker i forbindelse med bruk av en lift. Når en skal bruke en lift, er det flere ting det er viktig å tenke på og forsikre seg om at alt er trygt og i orden før arbeidet starter.

  • Sjekk at underlaget liften plasseres på tåler den totale vekten. Er underlaget svakt, kan støttebenene synke og skape ubalanse, og i verste fall kan liften velte.
  • Liftens støtteben må være godt planetet i bakken, slik at den er i vater og har lik vektfordeling på hvert ben.
  • Når listen skal kjøres er det viktig å være forsiktig med underlaget. En ujevn bakke og høy hastighet kan fort skape farlige situasjoner for personen som står i kurven. I verste fall kan en bli kastet av liften om det kommer en brå bevegelse i underlaget.
  • Unngå å arbeide med liften alene. Ha en medhjelper på bakken som kan bistå ved behov og om det oppstår farlige situasjoner.
  • Ved arbeid i høyden er det viktig å feste seg riktig med fallsikringsutstyr. Sjekk alltid i liftens brukermanual hvor liftens festepunkt er.

Lifter er i utgangspunktet sikre og praktiske hjelpemidler for arbeid i høyden. Benytter en seg av maskinen med forsiktighet og fornuft, kan jobben gjøres både trygt og effektivt.

Hvilken lift passer til jobben?

Det er en mengde ulike lifter å velge mellom, som har hver sine egenskaper og funksjoner. Ved å gjøre en vurdering av arbeid og område kan du enkelt finne en lift som egner seg godt for å utføre jobben på best mulig måte. Vi i LIMACO har en mengde lifter til utleie som garanterer god utførelse av enhver jobb. Blant valgene for lifter, finner du tilhengerlifter som enkelt kan taues av egen bil, saxelifter med stort bruksområde, mastlifter for en liten og enkel arbeidsplatfor, knekkbomlifter for båne inne- og utendørsbruk, samt rettbomlifter for maksimal høyde og horisontal rekkevidde.

Lift for de fleste jobber og behov

Vi har lifter som dekker de fleste behov. Alt fra vedlikeholdsarbeid, opp til krevende prosjekter innen bygg og anlegg. Kontakt oss om du har spørsmål eller trenger hjelp til å velge lifttype til ditt prosjekt.