25.01.2019

Feltpleieprosjektet til Kirkens Bymisjon i Holmestrand

Tilstede for de som trenger det

Kirkens Bymisjons oppdrag er å være tilstede for mennesker som trenger de, og å avdekke behov som ikke blir oppfylt av andre aktører. Derfor tilbyr de nå Feltpleie i Holmestrand fra våren 2019. 

LIMACO har opprettet en spleis som er på kr. 5.000,-. Behovet er dog mye større enn dette, så vi håper vi får inn mer enn det spleisen er opprettet på, så her er det bare å bidra med det man har lyst til, selv om spleis-målet er oppnådd. Trykk her for å gi et bidrag til spleisen.

Feltpleie

Feltpleie er et helsetilbud der en kan komme uten timeavtale, og det er anledning til å være anonym. Kirkens Bymisjon ønsker å tilby enkle helseundersøkelser, sårstell, informasjon og opplæring for ivaretakelse av egen helse ut fra livssituasjon, tilbud om utstyr til bruk ved injisering, urinprøvetaking, graviditetstester, testing og tett oppfølging ved hepatitt og HIV, hjelp til kontakt med andre instanser. 

Bente Charlotte Gausen (Kirkens Bymisjon), Lars Erik Ormann (LIMACO) og Inge Dalseth (LIMACO) på en befaring  i lokalene som pusses opp til feltpleie

Annen etasje i lokalene i Holmestrand sentrum skal pusses opp og innredes, og Feltpleien skal ha sin plass der. De har kalt rommene for Feltpleie, stua, møterom og kontor – og vil at dette skal være gode rom å oppholde seg i, for de som vil.

Samfunnsengasjement

For oss i LIMACO er det viktig å kunne støtte nærmiljøet, og vi håper at flere kan hjelpe til å bidra til dette prosjektet. Ingen sum er for liten, vi er bare glad for alt vi kan samle inn. 

Hilsen Kirkens Bymisjon Holmestrand og LIMACO